Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Lillehammer være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både elite og mosjonister, med OL arrangementer (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer, Birkebeinerarrangementene m.m. De store arrangementene gir store ringvirkninger i regionen, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer. For de første kullene vil YOG 2016 (ungdoms-OL) være et av de sentrale arrangementene som bachelorstudentene i SportManagement skal engasjeres i.