Deltakerne i kompetanseprogrammet Eventure Lillehammer har i høst jobbet med å kartlegge økonomiske ringvirkninger av arrangement. Dette er gjennomført ved hjelp av en verdivurderingskalkulator som Pwc har utviklet for Innovasjon Norge, og der Norwegian Convention Bureau har bruksretten. Formålet med modellen er å etablere kunnskap og forståelse for hvilken betydning kultur- og idrettsarrangement har for regionens utvikling. Målet er at alle deltakerne i prosjektet skal ha gått igjennom kalkulatoren i løpet av året og resultatene vil presenteres i løpet av førvinteren.