Det ble avholdt møte ved arrangementsforum ved Visit Lillehammer der gjennomgang av markedsstrategi for brukerne i Visit Lillehammer. Møtet ble ledet av Ove Gjesdal, Stein B Olsen, Camilla Trulsen og Karen Lauvålien.