100 HIL studenter hjelper WC arrangøren i Lillehammer med ulike oppgaver. Arbeidet er en del av studieemnet Event Management og gir studentene en fin mulighet til å koble teori med praksis.

Koordinering av studentenes innsats i arrangementet er det Tore Granmo, student ved Sports Management, som er ansvarlig for.  Faglig ansvarlig er Hans Holmengen, avd. Reiseliv ved Høgskolen i Lillehammer.

Studentene utgjør en viktig ressurs i arrangementene i regionen, både som frivillige og som endel av sitt studiet. I Eventureprosjektet ser man på hvordan dette arbeidet kan organiseres og tilrettelegges på en bedre måte gjennom utviklingen av et årshjul.