Regionrådet i Lillehammerregionen har gitt støtte til utvikling av en arrangementsstrategi for LIllehammer, Øyer og Gausdal kommune. Arrangement har stor betydning for den regionale økonomien, og er viktige for anleggsutvikling, idretts- og kulturutvikling, næringsutvikling og merkevarebygging. Men selv om arrangement gir positive ringvirkninger er det også krevende i forhold til økonomi og arbeidsinnsats/tilrettelegging. Målsetting med en arrangementsstrategi er derfor å styrke bærekraften i, og de positive ringvirkningene fra eksisterende og nye arrangement gjennom økt samarbeid og en bedre koordinering av ressursene.

I styringsgruppen sitter:
Brit Kramprud Lundgård, ordfører i Øyer kommune
Ove Gjesdal, reiselivssjef Visit Lillehammer
Eirik Haagensen, næringssjef i Lillehammerregionen vekst
Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer kommune

I den operative arbeidsgruppen sitter:
Stein B Olsen, arrangementskoordinator Visit Lillehammer
Øyvind Pedersen, kultursjef i Lillehammer kommune
Anne-Kirsti Ryntveit, regionrådsleder
1 representant for arrangementsforum (arrangør)

Det blir også etablert en referansegruppe med representanter fra arrangementsmiljøene, handelstand og næringslivet.

Irene Thorsplass ved Senter for livslang læring/HINN leder prosjektet sammen med Anne Kirsti Ryntveit fra regionrådet.

For mer informasjon om prosjektet kontakt: Irene Thorsplass, irene.thorsplass@inn.no, tlf 92 03 77 20