Regionrådet i Lillehammerregionen har utviklingsmidler til arrangementer

Regionrådet ønsker å stimulere til nyskaping og utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement som kan bidra til å øke verdiskapingen i regionen. Man har derfor vedtatt å avsette kr 500 000 til arrangementsstøtte i 2018.

Midlene skal fordeles på bakgrunn av to årlige søknadsrunder. Halve summen disponeres hver gang og eventuelle ubenyttede midler ved første søknadsrunde overføres til andre runde. Det er utarbeidet en del formalia som må oppfylles for at et arrangement skal være støtteberettiget. Disse finner du under. En oversikt over de arrangementene som har mottatt støtte ved tidligere søknadsrunder finner du her.

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om støtte til arrangement vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene er:

  • 15. februar
  • 20. september

Link til mer informasjon, kontaktpersoner og søknadsskjema finn du ved å trykke her.