Lillehammer er på banen igjen i forhold til å vurdere en ny OL søknad. Regionen ønsker å vise verden at OL kan arrangeres på en billigere måte, ved å ta i bruk eksisterende anlegg og ta større deler av landet i bruk. I første omgang er målet nå å få opp engasjementet til at Norge skal søke OL igjen. En eventuell ny søknad vil ventelig rette seg inn mot OL i 2030.

OL- diskusjonen er ikke av ny dato. Lillehammer Kommune fikk i 2017 gjennomført en mulighetsstudie der hensikten var å samle fakta og vurdere grunnlaget for å initiere en ny søkerfase.

Se mulighetsstudien vedtatt i Lillehammer kommunestyre i 2017 her
Se VGs nyhetsoppslag om saken her