Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har utarbeidet sin første, felles arrangementsstrategien. Visjonen for den nye strategien er at «Lillehammer-regionen skal være en komplett og tilgjengelig region for bærekraftige arrangement og arrangementsopplevelser».

Arrangementsstrategien har som formål å gi en overordnet retning på hva kommunene vil prioritere og ha særlig fokus på innenfor arrangementsfeltet, og ønsker å skape i tett samarbeid med de mange dyktige arrangementsaktørene i regionen. Et viktig bidrag i denne strategien vil derfor være å tydeliggjøre hvilke ambisjoner kommunene har for arrangementssatsingen i regionen. Den skal tydeliggjøre hvilke områder som bør ha særlig fokus for å kunne utvikle og styrke arrangementssektoren i regionen fremover og gi et bedre grunnlag for prioritering og målretting av fremtidige ressurser innenfor arrangementsfeltet. Strategien skal være tydelig nok til å angi en ønsket retning og peke på utviklingsområder, men samtidig fleksibel og dynamisk nok som arrangementsfeltet, og den regionale tilnærmingen, krever. Den skal videre bidra til økt kunnskap om arrangementenes betydning i et helhetlig perspektiv.
Det er viktig å presisere at strategien ikke går inn og mener noe om utvikling av enkeltstående arrangementer. Les mer om den nye strategien her;