Lillehammer kommune sin arrangementsveileder

Lillehammer kommune sin arrangementsveileder

Lillehammer kommune har en egen nettside der de har samlet en del nytting informasjon om ting du bør tenke på i forhold til gjennomføring av arrangement. Her finner du også en oversikt over alle arenaer/anlegg i kommunen. Arrangementsveileder Lillehammer...
Hvordan skape bedre arrangementsopplevelser?

Hvordan skape bedre arrangementsopplevelser?

Konsulentselskapet Seismonaut i Danmark har laget en praktisk minihåndbok med tanke på eventarrangørerer, reiselivsaktører, handelsstanden, kommuner mfl. som ønsker å skape bedre opplevelser for sine besøkende. Boken er kort og lettlest med noen enkle tips og råd. Du...
Hvordan skape gode opplevelser for gjesten?

Hvordan skape gode opplevelser for gjesten?

  Med utgangspunkt i 90 kvalitative intervjuer med gjester på ulike eventer i Danmark, har Eventbasert Innovasjon (Danmark) laget en guide med redskaper som skal bidra til utvikling av gode arrangementer og skape gode opplevelser for gjesten. Denne guiden setter...
Litteraturbase om kulturelle næringer

Litteraturbase om kulturelle næringer

Kunnskapsverket er et nasjonalt senter for kulturelle næringer, og består av et team norske og internasjonale forskere, utviklere og næringsaktører som sammen skal bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge. På...
Regionaløkonomiske effekter av Peer Gynt-stemnet 2007

Regionaløkonomiske effekter av Peer Gynt-stemnet 2007

Østlandsforskning gjennomførte i 2007 en publikumsundersøkelse og ringvirkningsanalyse av Peer Gynt-stemnet. Regionaløkonomiske effekter av arrangementer er svært nyttige og beregnet etter en enkel modell forankret i økonomisk baseteori. I en slik analyse er det bare...
Klyngeanalyse av Snowball

Klyngeanalyse av Snowball

Østlandsforskning undersøkte i 2009 hvorvidt reiselivs- og opplevelsesnæringen i Lillehammerregionen hadde klyngeegenskaper, og vurderte svakheter og barrierer i disse næringene i forhold til de krav som stilles til en klynge. Funnene er samlet i en rapport....
Evalueringsrapport World Cup Kvitfjell 2016

Evalueringsrapport World Cup Kvitfjell 2016

Evalueringsrapporten etter World Cup Kvitfjell 2016 inneholder en samling av rapporter fra de ulike fagseksjonene. God evaluering av planleggingen og gjennomføringen av World Cup 2016, legger grunnlaget for et enda bedre arrangement neste år....
Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme

Innovasjon Norge har utarbeidet en Hvitebok for arrangementsturisme som skal gjøre destinasjonsselskapene i stand til å starte eller videreutvikle sitt arbeid med arrangementsturisme. Hviteboken tar oss gjennom hele prosessen ved et arrangement, fra planlegging til...