Eventure-teamet

Noen av nøkkelpersonene i Eventure Lillehammer

Irene Thorsplass

Prosjektleder

Irene er prosjektleder for Eventure Lillehammer. Hun jobber på Senter for livslang læringHøgskolen i Lillehammer, og er også tilknyttet Snowball, Visit Lillehammer sin utviklingsavdeling. Irene har bred erfaring fra privat næringsliv/reiseliv i Lillehammerregionen innenfor områdene salg/markedsføring, bedriftsetablering, destinasjonsutvikling og ulike regionale samarbeidsprosjekter.

Epost: irene.thorsplass@hil.no
Tlf: 92 03 77 20

Stein B. Olsen

Arrangementsleder, Visit Lillehammer

Stein B leder er arrangementsleder i Visit Lillehammer og leder av Arrangementsforum, som utgjør næringsklyngen i prosjektet. Han koordinerer arrangementsaktivitetene i regionen og bistår arrangører  med nasjonal og internasjonale status med planlegging og gjennomføring. Sten B. har et særlig fokus på utviklingsarbeid, inkludert å motivere og tilrettelegge for nye arrangement og å skape et best mulig grunnlag for arrangører, herunder frivilligmobilisering, markedsføring, finansiering , organisering med mer.

Epost: steinb@lillehammer.com
Tlf: 97 71 81 06

Ole Smidesang

Prosjektleder/forretningsutvikler, Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark

Ole har ansvaret for et kartleggingsprosjekt som ser nærmere på økonomiske ringvirkninger av arrangement. I tillegg bistår Ole med gjennomføringen av ulike nettverksaktiviteter i Eventure Lillehammer-prosjektet. Ole har bakgrunn i organisasjons- og næringsutvikling, og har tidligere jobbet blant annet i Peer Gynt AS før han begynte i Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark.

Epost: os@lgkp.no
Tlf: 91 74 34 55

Monica A. Breiby

Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Monica har ansvaret for den faglige utviklingen av kurs og studier i kompetanseprogrammet. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer og tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved Høgskolen i Lillehammer. Monica har lang erfaring innen prosjektledelse, markedsanalyser og utviklings- og innovasjonsprosesser i reiselivsektoren, både offentlig og privat. Epost: monica.breiby@hil.no Tlf: 61 28 80 54

Brit Svoen

Prosjektleder, Høgskolen i Lillehammer

Brit er ansatt ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer, hvor hun leder faggruppen for digitale læringsressurser. I Eventure Lillehammer har hun et særskilt ansvar for kompetanseportalen/nettløsningen, som utvikles i et samarbeid mellom SELL og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved Universitetet i Tromsø.

Epost: brit.svoen@hil.no
Tlf: 911 79 622