Om prosjektet Eventure

Et kompetanseprogram støttet av Innovasjon Norge

«Eventure Lillehammer» er et 2 -årig kompetanseprogram, støttet av Innovasjon Norge, for å styrke verdiskapingen knyttet til sports- og kulturarrangement i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Målsettingen er å utvikle og formidle relevant, tilgjengelig og fremtidsrettet arrangementkompetanse i nært samarbeid mellom arrangører, næringsliv og utdanningsinstitusjonene.  Arrangørenes eget kunnskapsgrunnlag er en viktig ressurs i prosjektet og skal brukes aktivt og i større grad dokumenteres og gjøres tilgjengelig.

Visit Lillehammer/Snowball er prosjekteier og satsingen er et samarbeid mellom Høgskolene i Lillehammer/Gjøvik, FOU-miljø og de største og mest sentrale arrangørene i Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen. Utover arrangørene er målgruppen også næringsaktører som kan stå i relasjon til arrangementene og som også kan få økt verdiskaping gjennom kompetansebygging og tettere samarbeid med arrangørene.

Følgende aktiviteter inngår i programmet:

  1. Styrke samhandlingen mellom arrangører, næringsaktører, FOU og utdanningsinstitusjonene gjennom utvikling av et «ressurssenter for arrangementskompetanse».
  2. Utvikling og tilrettelegging av studieemner og etter-/ videreutdanningstilbud knyttet til arrangementskompetanse
  3. Utvikling av en digital kompetanseportal
  4. Studenter som ressurs i arrangementsutvikling- StudentmobilitetBilde: Asmund Hanslien, GD