Hvilke forventninger har festivalsponsorer?

 

Hvilke forventninger har festivalsponsorer?

Bård Kleppe fra Telemarksforskning undersøkte i 2010 hvilke motiver bedrifter har for å sponse festivaler. Han gjennomførte en studie av utvalgte sponsorer til festivalene Notodden Bluesfestival og Kongsberg Jazzfestival. Rapporten «En plass i solen: en studie av festivalsponsorenes forventinger» har sett på motivasjonen for bedriftene til å inngå et samarbeid, hvilke konkrete gevinster bedriftene mener de får ut av samarbeidet, og til sist bedriftenes tilbakemeldinger og ønsker for et best mulig samarbeid. Resultatene viser at bedriftene har ulik motivasjon, men at festivalens lokalisering og engasjement for lokalsamfunnet er viktig. Videre viser det seg at sponsorene ønsker å speile seg i glansen av en vellykket festival samtidig som de ser festivaler som en arena hvor de kan drive målrettet markedsføring mot bestemte målgrupper. Av gevinster for sponsorene trekkes kundepleie og en mulighet til å møte festivalpublikummet fram. Flere ser også en stor verdi i å være leverandør til festivalen.

Hele rapporten kan leses her.