Klimaregnskap for ski-WM i Holmenkollen 2011

 

Klimaregnskap for ski-WM i Holmenkollen 2011

MiSA (Miljøsystemanalyse) laget i etterkant av ski-VM i Oslo 2011 et klimaregnskapet med direkte og indirekte utslipp for de viktigste innsatsfaktorene. Positive funn er det lave bidraget til transport av publikum fra Oslo til Holmenkollen, grunnet bruk av kollektive løsninger som buss og metro. Høyest enkeltbidrag skyldes bruk av diesel til aggregat for oppvarming av telt. Forbruk og avfall er i sum 27 % av klimafotavtrykket, dette til tross for at alle bidrag ikke ble tatt med på grunn av mangel på data. En forbedring i metoder for datainnsamling av denne delen spesielt er nødvendig i fremtidige analyser. Hele rapporten finner du her.