Hvordan få de besøkende til å bruke mer penger i Lysgårdbakkene hoppanlegg?

 

Hvordan få de besøkende til å bruke mer penger i Lysgårdbakkene hoppanlegg?

Alle virksomheter ønsker at gjestene skal legge igjen mest mulig penger hos dem. Lysgårdbakkene hoppanlegg har rundt 200 000 besøkende i året, men de besøkende bruker for lite penger i anlegget. På oppdrag fra Olympiaparken så Østlandsforskning på hvordan anlegget kan utvikle nye produkter. Et av forslagene Ericsson, Hagen og Onshus (2008) kom med, var etablering av en zip-line. Hele rapporten kan leses her.