Klyngeanalyse av Snowball

 

Klyngeanalyse av Snowball

Østlandsforskning undersøkte i 2009 hvorvidt reiselivs- og opplevelsesnæringen i Lillehammerregionen hadde klyngeegenskaper, og vurderte svakheter og barrierer i disse næringene i forhold til de krav som stilles til en klynge. Funnene er samlet i en rapport.