Ringvirkninger av arrangement

 

Ringvirkninger av arrangement

Som en del av Eventureprosjektet har man testet et verktøy for å måle de økonomiske ringvirkninger av et arrangement, en arrangementskalkulator. Verktøyet er utviklet av Pricewater & Coopers, Innovasjon Norge eier den og Norwegian Convention Bureau (NCB) har bruksrettigheter. Gjennom sitt medlemskap i NCB har Visit Lillehammer anledning til å bruke verktøyet ovenfor sine medlemsbedrifter. For mer informasjon om arrangementskalkulatoren se her.

Ole Smidesang har hatt ansvaret for testingen av kalkulatoren i Eventure. I denne videoen forteller han litt om erfaringer og bruken av denne i prosjektet.