Veileder om sikkerhet

 

Veileder om sikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en meget nyttig veileder for sikkerhet ved store arrangement. Veilederen er ment å være en håndbok- et verktøy- til nytte for for både arrangører og myndigheter. Formålet er:

-Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.
-Felles sikkerhetsgrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.
-Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

Arrangørens plikt til å kjenne til regelverk og temaer vedrørende sikkerhet er omtalt i denne veilederen:

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arragementer/